Enid Lyons

Real Name
Enid Lyons
Born
July 09, 1897, Smithton, Australia
Occupation
PoliticianWriter
Religion
Roman Catholicism

Family

Children
Desmond LyonsEnid LyonsKathleen LyonsBarry LyonsPeter LyonsKevin LyonsSheila LyonsBrendan LyonsGarnet LyonsJanice LyonsMoira LyonsRosemary Lyons

Comments