Enid Lyons

Born
July 09, 1897, Smithton, Australia
Occupation
PoliticianWriter
Religion
Roman Catholicism

Family

Children
Desmond LyonsEnid LyonsKathleen LyonsBarry LyonsPeter LyonsKevin LyonsSheila LyonsBrendan LyonsGarnet LyonsJanice LyonsMoira LyonsRosemary Lyons

Comments